Sanering Gijmink

Het project Sanering Gijmink werkt aan een veilige en schone leefomgeving van de woonwijk ’t Gijmink in Goor. Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een grootschalige aanpak om de blootstellingsrisico's aan asbest weg te nemen. Het doel is dat de bewoners van woonwijk in de toekomst veilig kunnen wonen in een aantrekkelijke woonwijk. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2019 worden afgerond.

Woont u in ’t Gijmink? Of bent u geïnteresseerd in dit project? Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang en vindt u meer informatie over het project.
 

Het laatste Gijmink nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Het laatste Gijmink nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"6","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"124138"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}